Akutni holecistitis

Akutni holecistitis je akutno zapaljenje zida žučne kesice praćeno abdominalnim bolom i temperaturom, u 90% slučajeva udruženo sa bilijarnom kalkulozom (žučni kamenci).

U preko 90 % bolesnika primarni faktor u razvoju akutnog holecistitisa je opstrukcija vrata žučne kesice ili cistikusa impaktiranim kalkulusom. Opstrukcija dovodi do mehaničke prepreke, porasta intraluminalnog pritiska, ishemije zida žučne kesice i staze žuči. Bakterijska infekcija je sekundarna, najčešće gram-negativnim bakterijama porekla iz digestivnog trakta. U manje od 10% bolesnika akutni holecistitis je izazvan drugim uzročnicima-direktna trauma bilijarnog trakta, torzija žučne kesice i uvrtanje vaskularne petlje, posle hirurških zahvata na abdominalnim organima, infekcija Salmonelom typhi, infekcije u bazenu portne vene, poliarteritis, infestacija askarisom, kompresija ili okluzija cistikusa limfnim čvorovima, edematozni pankreatitis.

Klinička slika

Kliničke manifestacije su varijabilne, zavisne od inteziteta zapaljenja, pristune bilijarne opstrukcije i peritonealne reakcije. Najčešće počinje naglo sa tipičnim bilijarnim bolom, obično 3-5 sati posle masnog obroka, praćen mukom i povraćanjem. Bol je jak, s minimalnim oscilacijama u intezitetu. Lokalizovan je sa desne strane abdomena i širi se prema desnoj lopatici, ramenu ili kičmi. Pojačava se pri disanju, kretanju i dubokom kašljanju. Ikterus (žuta prebojenost kože i sluzokoža) je ređe prisutan i kratkotrajan.

Komplikacije

Hidrops žučne kesice, septične komplikacije, bilijarni peritonitis (zapaljenje trbušne maramice), bilijarni ileus, bilijarni pankreatitis.

Dijagnoza se postavlja na osnovu karakteristične kliničke slike, labaratorijskih analiza (ubrzana sedimentacija, leukocitoza, povećane vrednosti alkalne fosfataze i gama GT), ultrazvuka.

Lečenje

Lečenja akutne faze zahteva smirivanje bolova, lečenje infekcije i poboljšanje opšteg stanja. Prekida se uzimanje hrane i tečnosti na usta. Smirivanje bolova postiže se primenom pentazocina (fortral) ili tramadol (trodon). Antibioticima se leči infekcija i preveniraju komplikacije. Posle smirivanja akutne faze indikovano je hiruško lečenje. Metod izbora je holecistektomija (odstranjanje žučne kesice).

Za klasičnu holecistektomiju koristi se standardni laparotomijski set, bez potrebe za drugim dodatnim instrumentarijem. Pristup je ili subkostalnim rezom ili medijalnim supraumbilikalnim rezom sa holecistektomijom urađenom standardnim hirurškim instrumentima. Trbuh se drenira u većini slučajeva, a operativna rana se zatvara po uzusima klasične abdominalne hirurgije.

Laparoskopska holecistektomija se radi sa standardnim laparoskopskim stubom. Operativni tim sačinjavaju dva hirurga.Operacija traje kratko(oko jedan cas), na trbuhu ostraju tragovi cetiri mala reza, a pacijent sutradan odlazi kuci bez bolova i drugih tegoba.Kompletan oporavak za nekoliko dana.Ova operacija je izuzetno komforna za pacijente.