Šta je barijatrijska hirurgija?

Gojaznost je globalni medicinski problem, jer je sve veći broj ljudi sa patološkom gojaznošću. Glavni faktori rizika od pretjerane gojaznosti leže u modernom načinu života koji podrazumjeva ishranu bogatu mastima i ugljenim hidratima uz nedovoljno fizičke aktivnosti. Međutim, ne treba zanemariti ni genetsku predispoziciju. Pretjerana gojaznost može da nastane i kao posledica pojedinih bolesti, endokrinoloških, […]