Povećanje grudi

Povećanje grudi je postupak kojim se postojeći volumen dojke povećava ili sa vlastitim tkivom ili nekim drugim materijalom, najčešće implantatom  za dojke.

Najčešći razlog povećanja dojki je želja za boljim izgledom. U danasnje vreme san svake devojke i zene su punije i veće dojke, a takav izgled dojke se može postići na više načina.

Ponekad je potrebno samo prosto uvećanje dojki ,što se radi kod zena koje imaju male dojke, koje nisu radjale  . Nasuprot tome  žene koje su dojile nakon porodjaja  te su im dojke male i spale,istegnute,moraju sem ugradnje implanta  biti podvrgnute i podizanju dojki da bi one izgledale ne samo  veće nego mi lepše i prirodnije.

Ugradnja silikonskih implantata u dojke je jedna od najčešćih estetskih operacija danas. Oni mogu po obliku biti okrugli ili anatomski a indikaciju postavlja hirurg na osnovu želje pacijentkinje. Okrugli daju podignutiji oblik dojci a anatomski kruškastiji oblik.

Implanti se mogu ubacivati ispod žlezde i ispod mišića. Gde će se ugraditi zavisi od pacijentkinje i hirurga .Najčešće je to ispod mišića . ova procedura je malo bolnija ali osigurava bolje drzanje implantata.

Estetski rezultati su odlični odmah nakon operacije ali treba napomenuti da se u sledeći mesec dva rezulati menjaju tako da se pun estetski efekt  dobija tek nekoliko meseci nakon operacije.

Kada govorim o o uvećanju dojki sopstvenim masnim tkivom moramo reći da se nakon ove operacije masno tkivo razgradjuje. Koliko će se razgraditi zavisi od organizma, te se ove operacije često ponavljaju i nekoliko puta.

Nedoumice pacijenata:

  • Silikonski implantati i maligne bolesti dojke : Velike stručne studije pokazale su da implantati dojki ne podižu rizik malignog oboljenja dojki
  • Implantati, trudnoća, dojenje: Implantati dojke ne moraju biti problem u trudnoći. Što je umetak manji, opterećenje za dojku je manje. Naravno da to zavisi od tonusa kože, kao i od same  dojke. Ako je volumen prevelik, može doći do pojave strija, koje će sigurno kasnije dovesti do lošijeg izgleda dojki. Iz toga razloga, kod žena koje su rodile mogućnost povećanja dojki su velike, što naravno ne znači da žene koje nisu rađale i dojile imaju prepreku od operativnog postupka uvećanja dojki. Svakako u tim situacijama, žena posle može normalno i neometano da doji. Dojenje uz implantate ne razlikuje se bitno od dojenja bez implantata.Nikakvi silikoni ne odlaze u krv deteta, kao što je svojevremeno bila zabluda.
  • Bolovi su umereni, nešto jači kod smještaja ispod grudnog mišića, ali u današnje vreme izbor dobrih analgetika je veliki, i zajedno sa lekovima koji opuštaju grudni mišić zaista ne predstavljaju problem.
  • Nema gornje granice za povećanje dojke. Više to ovisi o statusu žljezde i kože, što se mijenja sa godinama, ali je jako različito kod svake žene.Donja granica je minimum 18 godina .

Mogućnosti smeštaja implantata su iznad ili ispod grudnog mišića.Prednosti jednog ili drugog nisu potpuno jasno razgraničeni, ali na primer ako žena ima oskudno tkivo žlezde i tanku kožu, stavljanje implantata ispod mišića sigurno smanjuje vidljivost umetka, osigurava skladniji dekolte, daje dojku sa nešto umerenijim profilom.Jako je važno da taj smeštaj smanjuje rizik od stvaranja jake ovojnice oko implantata sa deformacijom dojke, i bolovima.Ipak, operativna tehnika je nešto složenija, postoperativni oporavak nešto duži a bolovi malo jači.

Procedura operacije uvećanja dojki I SHB Hirurgija dr Djoković

Pacijentkinja zakazuj besplatnu konsultaciju sa hirurzima.Na  istoj  sa hirurgom obavi razgovor o operaciji , izvrše se merenja tela I hirurzi joj predože najbolju veličinu implantata koji treba staviti. Ukoliko se dogovore pacijentkinja dolazi na zakazanu operaciju  u bilnicu nekoliko časova ranije. Potrebno je da nije jela I pila. Tada e obavlja preoperativna priprema koja podrazumeva vadjenje laboratorijskih nalaza, pregleda interniste Ekg ehosonografija dojki itd.

Operacija traje oko  sat vremena ukoliko se radi o prostom ubacivanju implantata bez rekonstruktivmih zahvata. Vazno je napomenuti da se sa pacjentkinjon dogovaramo da li će biti submuskularni ili subglandularni pristup(ispod mišića ili ispod žlezde)

Nakon operacije pacijentkinja provodi noć u bolnici I sutradan ide kući. Tri nedelje nakon operacije nosi specijalni brushalter . Nakon tri dana previjanje I nakon dve nedelje se skidaju konci. Pravi obik dojke dodje tek nakon dva do tri meseca . Pacijentkinji se savetuje da dve nedelje ne vozi auto I da mesec dana izbegava fizičke nposlove.

Dr sc. med. Aleksandar Đoković

Opšti hirurg