pitajte doktora

Branka Martinović

Logoped

Rođena u Prijepolju 1992. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Kontinuirano nastavlja svoje stručno i profesionalno usavršavanje na brojnim edukacijama, sa višegodišnjim iskustvom u praksi.