pitajte doktora

Mr sc. med. dr Milovan Vukotić

Anesteziolog

12.01.1963 u selu Niševac,Priština

Obrazovanje

 • Diplomirao sam na medicinskom fakultetu 1991 u Prištini
 • Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom na Vojnomedicinskoj akademiji položio sam 1995 u Beogradu

Radno iskustvo

 • od 3.11.1990-07.10.1991, Medicinski fakultet, OOUR,,Instituti”, radno mesto SSS
 • od 08.10.1991, Medicinski fakultet, ORL klinika, Priština, radno mesto lekar na stažu apo završetku staža na specijalizaciji iz Anesteziologije.
 • od 10.10.1995, Kliničko bolnički centar, ORL klinika.Priština, radno mesto lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
 • 20.01.1996. imenovan za načelnika anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini
 • do 06.07.2008 zaposlen u KBC-u Priština sa sedištem u Gračanici .na poslovima i radnim zadacima doktora specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom
 • od 07.07.2008 ,IOHB ,,Banjica”
 • 28.10. 2015 odbranio magistarsku tezu pod naslovom: KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE SPINALNE I BLOK ANESTEZIJE KOD TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA I na taj način stekao pravo da po Zakonu o visokom obrazovanju budem promovisan u zvanje MAGISTRA MEDICINSKIH NAUKA

Poznavanje jezika

Ruski

 

Članstvo

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Društvo anesteziologa Srbije

Koautor i autor sam sledećih radova:

 • PREDNOSTI KONSTANTNOG PRITISKA U NEZAVISNOM PLUĆU PREKO VODENOG MANOMETRA ZA DEKORTIKACIJU PLUĆA
  M.Ćosić, J.Vasić, M.Vukotić, E.Ahmedi, M.Radulović, A.Milić, J.Šehović, N.Samardžić
  Kliničko bolnički centar-Odeljenje za Torakalnu hirurgiju,Priština
  ANAESTHEZIOLOGIA YUGOSLAVICA21(1-2)1996 YU ISSN 0350-588X
 • STRANA TELA DONJIH DISAJNIH PUTEVA – naša iskustva
  M.Vukotić, R.Đurović, M.Ćosić, A.Vukotić, J.Šehović, T.Rajović
  Udruženje Anesteziologa Jugoslavije, VII kongres Anesteziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem,
  KNJIGA SAŽETAKA S-109, Vrnjačka Banja, Srbija,YU, 21-24.MAJ 1998
 • POSTOPERATIVNO SPAŠAVANJE KRVI KOD BOLESNIKA NAKON ALOARTROPLASTIKE KUKA I KOLENA U JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE
  V.Srbljak, M.Vukotić, J.Tanacković
  Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2010. god.
 • ISHRANA PACIJENATA SA KVADRIPLEGIJOM
  M.Nikolić,M.Vukotić,D.Lončar-Stojiljković
  Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2011. God
 • . KLINIĆKO ISPITIVANJE “ FAZA III, randomizovana, duplo slepa, placebom i aktivnim komparatorom kontrolisana, sa multiplim dozama, kliničko istraživanje za procenu bezbednosti i efikasnosti MK-0663/ Etoricoxib i Ibuprofen u terapiji bola posle ortopedske operacije zamene kolena.
  Original “A phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-and Active-Comparator-Controlled, Multiple-Doze, Clinikal Trial to Study the Safety and Efficacy of MK-0663/Etoricoxib and Ibuprofen in the Treatment of Post orthopedic Knee Replacement Surgery Pain”, Protcol No.098-02
  Čobeljić, Z. Baščarević, M. Vukotić, M. Đurić
  MSD – Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. AG.Schaffhauserstrasse 136 Glattbrugg, Švajcarska
 • TEHNIKA EPIDURALNE ANALGEZIJE ZA BEZBOLNI POROĐAJ I UTICAJ NA MAJKU
  Branislav tomović1, Neđo Čutura2, Vukotić Milovan1, Vesna Soldo2, Momčilo Stanković1
  1IOHB,,Banjica” Beograd, 2GAK ,,Narodni front” Beogra
 • EPIDURALNA ANESTEZIJA ZA CARSKI REZ KOD PACIJENTKINJE RIZIČNE NA MALIGNU HIPERTERMIJU
  Milovan Vukotić
  1Klinika za anesteziologiju i intenzivno lečenje, Kliničko-bolnički centar ,,Dr Dragiša Mišović- Dedinje”, Beograd, Srbija
  2Služba za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti ,,Banjica”, Beograd, Srbija