pitajte doktora

Prof. dr Bojan Kovačević

Opšti hirurg

Uža oblast-Hirurgija štitaste i paraštitastih žlezda

2001-Doktor medicine-Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (prosečna ocena 9,40)

2003-stalno zaposlenje u KBC Zvezdara

2007- Specijalista opšte hirurgije- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2007-Magistar medicinskih nauka-Oblast „Hirurška anatomija” – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2009-Asistent na predmetu Opšta hirurgija, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

2011- Stručno usavršavanje u Italiji, San Camillo Hospital, Trento

2012-Doktor medicinskih nauka-Oblast „Endokrina hirurgija“

2012- Stručno usavršavanje u Nemačkoj, Klinikum Offenbah, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt

2013-Docent za predmet Opšta hirurgija, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

2014-Šef odeljenja Endokrine hirurgije, KBC Zvezdara

2018-Vanredni profesor za predmet Opšta hirurgija, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu