pitajte doktora

Prof. dr Darko Mirković

Hirurg – onkolog

2011. – Načelnik odeljenja za hepatobilijarnu i pankreasnu hirurgiju, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2015. – Predsednik stručnog tima za transplantaciju organa Ministarstva zdravlja

2011. – Načelnik Odeljenja abdominalne hirurgije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2010. – Načelnik Odeljenja koloproktologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2006. – Načelnik Odeljenja za endokrinu hirurgiju i hirurgiju dojke, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

1990. – Lekar na Odeljenju koloproktologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

2011. – Šef Katedre za hirurgiju 1

2006. – Zamenik šefa Katedre za hirurgiju 1

Obrazovanje:

2013. – Subspecijalizacija iz onkologije

1997. – Doktor medicinskih nauka iz oblasti hirurgije

1990. – Specijalizacija opšte i vaskularne hirurgije, VMA Beograd

1983. – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. – Univerzitet Pittsburgh (SAD), predmet edukacije – hepatobilijarna hirurgija, transplantacija organa

Publikacije:

Autor i koautor u 41 radu objavljenom u celosti i 24 rada objavljena u formi abstrkta

Vojnosanitetski pregled

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo

Crnogorski medicinski Arhiv

Profesionalna članstva:

Evropski pankreasni klub Hepatobiliopankreasna asocijacija

Hirurška sekcija SLD-a

Srpsko lekarsko društvo