pitajte doktora

Prof. dr Nebojša S. Stanković

Specijalista opšte i onkološke hirurgije

Rođen: 30. novembar 1951. godine. Prebivalište: Beograd

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet (1971.- 1977.)
 • Specijalizacija opšte hirurgije u VMA (1982.-1986.).
 • 1992. Doktor nauka (PhD) sa tezom „Novi pristup u hirurškom lečenju hidatidne bolesti jetre“, VMA Beograd.
 • Subspecijalističko usavršavanje u Centru za hepato-bilijarnu hirurgiju i transplantaciju jetre u Parizu („Paul Brousse“ – prof H. Bismuth) i na Medicinskom fakultetu Paris – Sud (1990/91.).
 • Više naprednih kurseva iz raznih oblasti abdominalne i ratne hirurgije u domaćim i vodećim inostranim hirurškim centrima ( Francuska, SAD, Rusija, Engleska, Norveška, Kina…).
 • Od 2004. godine redovni profesor opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu UO u Beogradu.

Radno mesto

Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1982. – 2014. godine.

 • 1998. – 2005. načelnik odelenja u Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA.
 • 2005. – 2011. načelnik Klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju i načelnik Grupe hirurških klinika VMA
 • 2011. – 2012. načelnik Klinike za opštu hirurgiju VMA
 • 2012. – 2014. Pomoćnik načelnika VMA
 • Pukovnik u penziji od 2014. godine.

Saradnik u više državnih i privatnih medicinskih ustanova u Srbiji i Republici Srpskoj.

Nagrade / priznanja

 • Dobitnik je više Pohvala i Zahvalnica, Diplome (1994.) i Povelje SLD-a (2012.).
 • Odlikovan je Medaljom za vojne zasluge, Ordenom za zasluge sa srebrnim mačevima i Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena. Nosilac je Vojne spomenice 1999 – 2019.
 • Dobitnik je Medalje „Dr Vladan Đorđević“ za doprinose u razvoju srpske hirurgije (2019.).

Profesionalna članstva

 • Redovan je član Akademije medicinskih nauka SLD – a, član SLD-a i član domaćih i 8 inostranih udruženja hirurga.
 • Od 2008 – 2019. godine, predsednik Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

Publikacije

Objavio je knjigu, 8 poglavlja u knjigama i preko 200 stručnih i naučnih radova.

Strani jezici

Engleski, francuski i ruski jezik.

Radno iskustvo

Opšta i onkološka hirurgija: sve hirurške intervencije na želucu, tankim i debelom crevu, u anorektalnoj regiji, hernije trbušnih zidova, viseći trbuh, hirurgija tireoidne i paratireoidnih žlezdi, hirurgija dojki, laparoskopska hirurgija. ambulantna hirurgija.

Uže oblasti rada: hirurgija jetre, žučnih puteva i pankreasa, povrede trbuha, transplantacija jetre.