pitajte doktora

Prof. dr sc. Borjanka Batinić

Psihijatar

Dr sc med. Borjanka Batinić radi kao specijalista psihijatrije na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, klinički smer. Specifično se bavi dijagnostikom i tretmanom poremećaja sa anksioznošću, depresijom i opsesivno-kompulzivnim spektrom poremećaja. Licencirani je psihoterapeut i internacionalni supervizor za Racionalno-Emotivnu-Kognitivno-Bihejvioralnu terapiju i tehnike.