Pitajte doktora

5 + 7 =

Dr Mihajlo Bezmarević

 

Rođen 02. juna 1982. godine 

Obrazovanje

2019. Doktor medicinskih nauka, VMA, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu

2009-2014. Specijalizacija opšte hirurgije, VMA Beograd

2007-2009. Specijalističke akademske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, oblast: digestivni sistem

2000-2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Kretanje u službi

Od 2019. asistent, predmet hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu

2014-2019. saradnik u nastavi, predmet hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta odbrane u Beogradu

Od 2014. hirurg specijalista u Klinici za opštu hirurgiju VMA

2009-2014. lekar na specijalizaciji u Klinici za opštu hirurgiju VMA

2007-2009. lekar u službi hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Nikšić

 

Stručno usavršavanje

 1. UEG fellowship za kliničare (hirurgija) – stručno usavršavanje iz laparoskopske hepatobilijarne i pankreasne hirurgije, Akademski Medicinski Centar, Univerzitetska bolnica u Amsterdamu (prof. dr Mark Beselink), Amsterdam, Kraljevina Holandija
 2. X UEG Internacionalni kurs stečenih bolesti pankreasa, Berlin, Nemačka
 3. ESPEN-ova diploma iz kliničke ishrane i metabolizma, Madrid, Španija
 4. septembar – decembar, stručno usavršavanje i fellowship, Klinika za opštu, visceralnu i transplantacionu hirurgiju, Hirurška klinika, Univerzitetska bolnica u Hajdelbergu (prof. dr Markus Bihler), Hajdelberg, Nemačka
 5. UEG napredni kurs – karcinom pankreasa, Klinikum rechts der Isar, Tehnički Univerzitet u Minhenu, Univerzitetska klinika za opštu, visceralnu i transplantacionu hirurgiju (prof. dr Helmut Fris), Minhen, Nemačka
 6. LLL kurs – Nutritivna potpora u gastrointestinalnim bolestima, Kopenhagen, Danska
 7. LLL kurs – Nutritivna potpora u metaboličkom sindromu, Kopenhagen, Danska
 8. LLL kurs – Nutritivna potpora u perioperativnom periodu, Kopenhagen, Danska
 9. LLL kurs – Nutritivna potpora bolestima pankreasa, Kopenhagen, Danska
 10. LLL kurs – Nutritivna potpora bolestima jetre, Kopenhagen, Danska
 11. ESPEN-ov TTT napredni kurs kliničke nutricije i metabolizma, Nica
 12. LLL kurs – Nutritivna potpora izvan bolnice u adultnoj populaciji (HPN – Home parenteral nutrition), Atina, Grčka
 13. LLL kurs – Nutritivna potpora u onkologiji, Atina, Grčka
 14. FRANC workshop kliničke nutricije u onkologiji, Bad Homburg
 15. Napredni kurs minimalno invazivne hirurgije hemoroidalne bolesti (THD laboratorija), Barselona
 16. Napredni kurs hirurgije karcinoma rektuma, Sremska Kamenica 2012. UEG VII napredni kurs stečenih bolesti pankreasa (ISIDOP), Prag
 17. ESPEN-ov napredni kurs kliničke nutricije i metabolizma, Dubrovnik 2012. VIII LLL kurs kliničke nutricije, Beograd
 18. VII bazični kurs kliničke nutricije, Sarajevo

 

Predmeti edukacije

 1. Minimalno invazivna hirurgija jetre i pankreasa, Amsterdam, Holandija
 2. Klinička ishrana i metabolizam u perioperativnom peridu; ERAS program, Madrid, Španija
 3. Hirurgija pankreasa i hepatibilijarna hirurgija, Hajdelberg, Nemačka
 4. Klinička potpora u perioperativnom peridu, bolestima pankreasa i jetre, Kopenhagen, Danska
 5. Modaliteti lečenja „otvorenog abdomena“, KCI Acelity, Zagreb
 6. Minimalno invazivni pristup u hirurgiji karcinoma pankreasa, Evropski pankreasni klub, Sautempton
 7. „Step-up“ pristup u lečenju akutnog pankreatitisa, Evropski pankreasni klub, Sautempton

 

Članstva

Srpsko lekarsko društvo (SLD) Hirurška sekcija SLD-a Srpski pankreasni klub (SPC)

Evropski pankreasni klub (EPC) Američka pankreasna asocijacija (APA)

Internacionalna asocijacija pankreatologa (IAP)

Nacionalno udruženje za parenteralnu i enteralnu nutriciju Srbije (NUPENS) Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam (ESPEN)

Evropsko udruženje gastroenterologije (UEG)

Evropsko udruženje vaskularne hirurgije (ESVS)

Evropsko-Afričko udruženje hepatibilijarne i pankreasne hirurgije (E-A HPBA)

 

Stručni radovi, predavanja i druge publikacije

22 rada štampanih u celosti kao prvi autor

20 radova štampanih u celosti kao koautor

30 radova kao autor i koautor štampanih u formi apstrakta

Preko 35 predavanja na domaćim i kongresima u inostranstvu

Autor „Preporuke za primenu nutritivne potpore u postoperativnom periodu kod elektivno operisanih bolesnika“ u „Preporuke Nacionalnog udruženja za kliničku ishranu Srbije“ 2017.god.

 

Recezent u časopisima

Vojnosanitetski pregled, Pancreatology, Pancreas, World Journal of Gastroenterology, Journal of Endovascular Therapy, Journal of Drug Assessment, BMC Surgery, Clinical Nutrition

 

 

Član uredničkog odbora u časopisima

Clinical Nutrition Experimental i Pancreas Open Journal

 

Članstvo u projektima

„International clinical study of acid suppressant drugs in acute pancreatitis“, pod okriljem Internacionalne asocijacije pankreatologa i Evropskog pankreasnog kluba (IAP i EPC) od 2019.godine

„ESPEN guidelines on nutritional support in pancreatic diseases (acute and chronic

pancreatitis)“, ESPEN, projekat pod okriljem Evropskog udruženja za kliničku ishranu i metabolizam, odobren 2018.godine od strane Evropske komisije za kliničke vodiče

„Natural history of serous cystadenomas“, pod okriljem IAP i EPC (evropska studijska grupa za cistične tumore pankreasa): registarski broj studije IRB 00006477

„Interaktivna uloga dislipidemija, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima – genetički i biohemijski markeri“ – projekat br. 175035 odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS 2013. god.

 

Stipendije i nagrade

 1. UEG fellowship – Academic Medical Center, Amsterdam, Netherlands, Supervizor: Prof. dr. Marc.G. Besselink
 2. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Berlin, Nemačka
 3. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Budimpešta, Mađarska
 4. Nagrada za oralnu prezentaciju i nagrada u kategoriji mladih istraživača, Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, Hag, Kraljevina Holandija
 5. Nagrada za poster prezentaciju, Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, Kopenhagen, Danska
 6. UEG fellowship stipendija – UEG Basic Science Course on „Hot topics in experimental GI cancer (pancreatic ductal adenocarcinoma)“, Minhen, Nemačka
 7. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Liverpul, Velika Britanija
 8. Nagrada za poster prezentaciju, Evropsko udruženje za kliničku ishranu i metabolizam, Lisabon
 9. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Sautempton 2013. Druga nagrada za naučno-istraživački rad u kategoriji mladih istraživača Američke pankreasne asocijacije, Majami
 10. Nagrada za mlade istraživače, Evropski pankreasni klub, Cirih
 11. Nagrada za mlade istraživače sa najboljom poster prezentacijom na kongresu Evropskog pankreasnog kluba, Prag
 12. Stipendija grada Beograda za mlade talente

Hirurgija Dr Đoković