Pitajte doktora

Mr sc. med. dr Milovan Vukotić

Anesteziolog

12.01.1963 u selu Niševac,Priština

 

Obrazovanje

-Diplomirao sam na medicinskom fakultetu 1991 u Prištini

-Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom  na Vojnomedicinskoj akademiji položio sam 1995 u Beogradu

Radno iskustvo

-od 3.11.1990-07.10.1991, Medicinski fakultet, OOUR,,Instituti”, radno mesto SSS

-od 08.10.1991, Medicinski fakultet, ORL klinika, Priština, radno mesto lekar na stažu apo završetku staža na specijalizaciji iz Anesteziologije.

-od 10.10.1995, Kliničko bolnički centar, ORL klinika.Priština, radno mesto  lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

-20.01.1996. imenovan  za načelnika anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini

-do 06.07.2008   zaposlen u  KBC-u  Priština sa sedištem u Gračanici .na poslovima i radnim zadacima doktora specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom

-od 07.07.2008 ,IOHB ,,Banjica”

– 28.10. 2015  odbranio magistarsku tezu pod naslovom: KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE SPINALNE I BLOK ANESTEZIJE KOD TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA  I na taj način stekao pravo da po Zakonu o visokom obrazovanju budem promovisan u zvanje  MAGISTRA MEDICINSKIH NAUKA

Poznavanje jezika

Ruski

Članstvo

-Srpsko lekarsko društvo

-Društvo anesteziologa Srbije

Koautor i autor sam sledećih radova:

 • PREDNOSTI KONSTANTNOG PRITISKA U NEZAVISNOM PLUĆU PREKO VODENOG MANOMETRA ZA DEKORTIKACIJU PLUĆA

M.Ćosić, J.Vasić, M.Vukotić, E.Ahmedi, M.Radulović, A.Milić, J.Šehović, N.Samardžić

Kliničko bolnički centar-Odeljenje za Torakalnu hirurgiju,Priština

ANAESTHEZIOLOGIA YUGOSLAVICA21(1-2)1996    YU ISSN 0350-588X

 • STRANA TELA DONJIH DISAJNIH PUTEVA – naša iskustva

M.Vukotić, R.Đurović, M.Ćosić, A.Vukotić, J.Šehović, T.Rajović

Udruženje Anesteziologa Jugoslavije, VII kongres Anesteziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem,

KNJIGA SAŽETAKA S-109, Vrnjačka Banja, Srbija,YU, 21-24.MAJ 1998

 • POSTOPERATIVNO SPAŠAVANJE KRVI KOD BOLESNIKA NAKON ALOARTROPLASTIKE KUKA I KOLENA U JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE

V.Srbljak, M.Vukotić, J.Tanacković

Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2010. god.

 • ISHRANA PACIJENATA SA KVADRIPLEGIJOM

M.Nikolić,M.Vukotić,D.Lončar-Stojiljković

Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2011. God

 

 • KLINIĆKO ISPITIVANJE “ FAZA III, randomizovana, duplo slepa, placebom i aktivnim komparatorom kontrolisana, sa multiplim dozama, kliničko istraživanje za procenu bezbednosti i efikasnosti MK-0663/ Etoricoxib i Ibuprofen u terapiji bola posle ortopedske operacije zamene kolena.

Original “A phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-and Active-Comparator-Controlled, Multiple-Doze, Clinikal Trial to Study the Safety and Efficacy of MK-0663/Etoricoxib and Ibuprofen in the Treatment of Post orthopedic Knee Replacement Surgery Pain”, Protcol No.098-02

 1. Čobeljić, Z. Baščarević, M. Vukotić, M. Đurić

MSD – Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. AG.Schaffhauserstrasse 136 Glattbrugg, Švajcarska

 

–    TEHNIKA EPIDURALNE  ANALGEZIJE ZA BEZBOLNI POROĐAJ I UTICAJ

        NA MAJKU                                          

Branislav tomović1, Neđo Čutura2, Vukotić Milovan1, Vesna Soldo2, Momčilo Stanković1

1IOHB,,Banjica” Beograd, 2GAK ,,Narodni front” Beogra

 

EPIDURALNA ANESTEZIJA ZA CARSKI REZ KOD PACIJENTKINJE RIZIČNE NA MALIGNU HIPERTERMIJU

Milovan Vukotić

1Klinika za anesteziologiju i intenzivno lečenje, Kliničko-bolnički centar ,,Dr Dragiša Mišović- Dedinje”, Beograd, Srbija

2Služba za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti ,,Banjica”, Beograd, Srbija

Mr sc. med. dr Milovan Vukotić

Pitajte doktora

Anesteziolog

12.01.1963 u selu Niševac,Priština

 

Obrazovanje

-Diplomirao sam na medicinskom fakultetu 1991 u Prištini

-Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom  na Vojnomedicinskoj akademiji položio sam 1995 u Beogradu

Radno iskustvo

-od 3.11.1990-07.10.1991, Medicinski fakultet, OOUR,,Instituti”, radno mesto SSS

-od 08.10.1991, Medicinski fakultet, ORL klinika, Priština, radno mesto lekar na stažu apo završetku staža na specijalizaciji iz Anesteziologije.

-od 10.10.1995, Kliničko bolnički centar, ORL klinika.Priština, radno mesto  lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

-20.01.1996. imenovan  za načelnika anestezije na ORL klinici KBC-a u Prištini

-do 06.07.2008   zaposlen u  KBC-u  Priština sa sedištem u Gračanici .na poslovima i radnim zadacima doktora specijaliste iz Anesteziologije sa reanimatologijom

-od 07.07.2008 ,IOHB ,,Banjica”

– 28.10. 2015  odbranio magistarsku tezu pod naslovom: KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE SPINALNE I BLOK ANESTEZIJE KOD TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA  I na taj način stekao pravo da po Zakonu o visokom obrazovanju budem promovisan u zvanje  MAGISTRA MEDICINSKIH NAUKA

Poznavanje jezika

Ruski

Članstvo

-Srpsko lekarsko društvo

-Društvo anesteziologa Srbije

Koautor i autor sam sledećih radova:

 • PREDNOSTI KONSTANTNOG PRITISKA U NEZAVISNOM PLUĆU PREKO VODENOG MANOMETRA ZA DEKORTIKACIJU PLUĆA

M.Ćosić, J.Vasić, M.Vukotić, E.Ahmedi, M.Radulović, A.Milić, J.Šehović, N.Samardžić

Kliničko bolnički centar-Odeljenje za Torakalnu hirurgiju,Priština

ANAESTHEZIOLOGIA YUGOSLAVICA21(1-2)1996    YU ISSN 0350-588X

 • STRANA TELA DONJIH DISAJNIH PUTEVA – naša iskustva

M.Vukotić, R.Đurović, M.Ćosić, A.Vukotić, J.Šehović, T.Rajović

Udruženje Anesteziologa Jugoslavije, VII kongres Anesteziologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem,

KNJIGA SAŽETAKA S-109, Vrnjačka Banja, Srbija,YU, 21-24.MAJ 1998

 • POSTOPERATIVNO SPAŠAVANJE KRVI KOD BOLESNIKA NAKON ALOARTROPLASTIKE KUKA I KOLENA U JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE

V.Srbljak, M.Vukotić, J.Tanacković

Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2010. god.

 • ISHRANA PACIJENATA SA KVADRIPLEGIJOM

M.Nikolić,M.Vukotić,D.Lončar-Stojiljković

Anesteziološka sekcija na IOHB ,,Banjica“, 2011. God

 

 • KLINIĆKO ISPITIVANJE “ FAZA III, randomizovana, duplo slepa, placebom i aktivnim komparatorom kontrolisana, sa multiplim dozama, kliničko istraživanje za procenu bezbednosti i efikasnosti MK-0663/ Etoricoxib i Ibuprofen u terapiji bola posle ortopedske operacije zamene kolena.

Original “A phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-and Active-Comparator-Controlled, Multiple-Doze, Clinikal Trial to Study the Safety and Efficacy of MK-0663/Etoricoxib and Ibuprofen in the Treatment of Post orthopedic Knee Replacement Surgery Pain”, Protcol No.098-02

 1. Čobeljić, Z. Baščarević, M. Vukotić, M. Đurić

MSD – Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. AG.Schaffhauserstrasse 136 Glattbrugg, Švajcarska

 

–    TEHNIKA EPIDURALNE  ANALGEZIJE ZA BEZBOLNI POROĐAJ I UTICAJ

        NA MAJKU                                          

Branislav tomović1, Neđo Čutura2, Vukotić Milovan1, Vesna Soldo2, Momčilo Stanković1

1IOHB,,Banjica” Beograd, 2GAK ,,Narodni front” Beogra

 

EPIDURALNA ANESTEZIJA ZA CARSKI REZ KOD PACIJENTKINJE RIZIČNE NA MALIGNU HIPERTERMIJU

Milovan Vukotić

1Klinika za anesteziologiju i intenzivno lečenje, Kliničko-bolnički centar ,,Dr Dragiša Mišović- Dedinje”, Beograd, Srbija

2Služba za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti ,,Banjica”, Beograd, Srbija