Pitajte doktora

Doc. dr sc. med.
Aleksandar Đoković

Opšta hirurgija

Docent na evropskom univerzitetu Kallos, od 2019. godine za naučno polje – klinička medicina.

2017. godine doktorirao je u instranstvu na temu:

Prednosti TIPP tehnike u reparaciji ingvinalnih kila kod odraslih.

2006. godine magistrirao na temu:

Faktori koji utiču na pojavu recidiva ingvinalnih hernija kod odraslih.

2002. godine završio specijalizaciju za opšteg hirurga na Beogradskom univerzitetu.

1995. godine završio Medicinski fakultet.

Rođen u Prijepolju 1970. godine.

Trenutno je načelnik hirurškog odeljenja Hirurgije Dr Đoković.

Ustanove u kojima je radio:

Zavod za CVO Sveti Sava u Beogradu

Opšta bolnica Prijepolje – hirurško odeljenje

Arheus Beograd

Una bolnica Beograd

MSB bolnica Beograd

Doc. dr sc. med.
Aleksandar Đoković

Pitajte doktora

Opšta hirurgija

Docent na evropskom univerzitetu Kallos, od 2019. godine za naučno polje – klinička medicina.

2017. godine doktorirao je u instranstvu na temu:

Prednosti TIPP tehnike u reparaciji ingvinalnih kila kod odraslih.

2006. godine magistrirao na temu:

Faktori koji utiču na pojavu recidiva ingvinalnih hernija kod odraslih.

2002. godine završio specijalizaciju za opšteg hirurga na Beogradskom univerzitetu.

1995. godine završio Medicinski fakultet.

Rođen u Prijepolju 1970. godine.

Trenutno je načelnik hirurškog odeljenja Hirurgije Dr Đoković.

Ustanove u kojima je radio:

Zavod za CVO Sveti Sava u Beogradu

Opšta bolnica Prijepolje – hirurško odeljenje

Arheus Beograd

Una bolnica Beograd

MSB bolnica Beograd