Pitajte doktora

Dr sc. med. Stevan Jokić

Hirurg-subspecijalista onkolog

Glavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji:

 • Karcinom štitaste žlezde
 • Karcinomi dojke
 • Melanom
 • Mekotkivni tumori

 

 

Ustanova u kojoj radim:

 • 2018 g. doktor medicinskih nauka
 • 2017 g. Profesionalno usavršavanje na univerziteskoj klinici u Essenu kod
 • akademika Henninga Drallea
 • Od 2014 godine magistar medicinskih nauka
 • 2012 godine bio na profesionalnoj edukaciji u MD Anderson, Houston, Texas, SAD
 • Od 2010 godine subspecijalista- onkolog
 • Od 2002. godine zaposlen u IORS-u kao specijalista opšte hirurgije
 • Od 2002 godine specijalista opšte hirurgije
 • 1997 godine započeo specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA, Beograd
 • 1996 godine završio medicinski fakultet univerziteta u Beogradu

 

Koautor u većem broju stručnih radova i učesnik većeg broja skupova zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem kao i učesnik međunarodnih kongresa sa oralnim prezentacijama 

Dr sc. med. Stevan Jokić

Pitajte doktora

Hirurg-subspecijalista onkolog

Glavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji:

 • Karcinom štitaste žlezde
 • Karcinomi dojke
 • Melanom
 • Mekotkivni tumori

 

 

Ustanova u kojoj radim:

 • 2018 g. doktor medicinskih nauka
 • 2017 g. Profesionalno usavršavanje na univerziteskoj klinici u Essenu kod
 • akademika Henninga Drallea
 • Od 2014 godine magistar medicinskih nauka
 • 2012 godine bio na profesionalnoj edukaciji u MD Anderson, Houston, Texas, SAD
 • Od 2010 godine subspecijalista- onkolog
 • Od 2002. godine zaposlen u IORS-u kao specijalista opšte hirurgije
 • Od 2002 godine specijalista opšte hirurgije
 • 1997 godine započeo specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA, Beograd
 • 1996 godine završio medicinski fakultet univerziteta u Beogradu

 

Koautor u većem broju stručnih radova i učesnik većeg broja skupova zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem kao i učesnik međunarodnih kongresa sa oralnim prezentacijama