Pitajte doktora

Prim dr Zoran Ganić

Ortopedska hirurgija sa traumatologijom

Rodjen 1950 godine u Nisu.
Medicinski fakultet zavrsio u Beogradu, 1975 godine. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije zavrsio 1982 godine u Beogradu.
Kao ortopedski hirurg i traumatolog radio je u brojnim ustanovama, u zemlji i inostranstvu:
– Institut za ortopedsku hirurgiju „Banjica“, Beograd
– Lyon, Francuska
– Chicago, Illinois, USA
– Tripoli, Libya

Prim dr Zoran Ganić

Pitajte doktora

Ortopedska hirurgija sa traumatologijom

Rodjen 1950 godine u Nisu.
Medicinski fakultet zavrsio u Beogradu, 1975 godine. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije zavrsio 1982 godine u Beogradu.
Kao ortopedski hirurg i traumatolog radio je u brojnim ustanovama, u zemlji i inostranstvu:
– Institut za ortopedsku hirurgiju „Banjica“, Beograd
– Lyon, Francuska
– Chicago, Illinois, USA
– Tripoli, Libya