Pitajte doktora

Prim. dr Vladimir Špica

Onkolog

Načelnik hirurgije bolnice u Zemunu

Prim. dr Vladimir Špica

Pitajte doktora

Onkolog

Načelnik hirurgije bolnice u Zemunu