Pitajte doktora

9 + 10 =

Prof. dr sc. Borjanka Batinić

Psihijatar

Dr sc med. Borjanka Batinić radi kao specijalista psihijatrije na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Vanredni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, klinički smer. Specifično se bavi dijagnostikom i tretmanom poremećaja sa anksioznošću, depresijom i opsesivno-kompulzivnim spektrom poremećaja. Licencirani je psihoterapeut i internacionalni supervizor za Racionalno-Emotivnu-Kognitivno-Bihejvioralnu terapiju i tehnike.

Hirurgija Dr Đoković