Ortopedske operacije

Operacije
kuka

Hirurgija Dr Đoković
pruža usluge dijagnostike
i lečenja uroloških bolesti,
s akcentom na sve vrste
uroloških operacija

operacije
kolena

Hirurgija Dr Đoković se
bavi dijagnostikom i
lečenjem bolesti prostate,
s akcentom na operacije
prostate.

Artroskopija

Hirurgija Dr Đoković
posebnu pažnju
posvećuje pravovremenoj
dijagnostici i lečenju
bolesti bubrega.