Venska bolest

Venska bolest

Od celokupnog dijapazona vaskularne hirurgije venska bolest ponajviše zaokuplja pažnju šire publike. Sa druge strane dug je spisak medicinskih specijalnosti koji se bave ovim problemom (Opšti hirurzi, Dermatolozi Angiolozi, Hematolozi, Internisti…). Ipak neosporno je...