pitajte doktora

Prof. dr Momčilo Inić

Opšti hirurg – onkolog

Prof. dr Momčilo Inić je specijalista opšte hirurgije onkolog.

  • Stručno se usavršavao u Parizu, Tokiju i Milanu.
  • Radi kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji iz Opšte hirurgije.
  • Autor je i koautor oko 500 naučnih radova .
  • Magistarski rad “Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša“.
  • Doktorska disertacija pod naslovom “Činioci koji utiču na efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih promjena na krvnim sudovima“.
  • Radni vek proveo kao hirurg, načelnik i direktor hirurgije na klinici za onkologiju KCS.

Trenutno radi ekskuzivno u Hirurgiji dr Djoković kao glavni onkolog i načelnik onkološke hirurgije pri hirurgiji dr Djoković.