urološke operacije

operacije
bešike

Hirurgija Dr Đoković pruža usluge dijagnostike i lečenja uroloških bolesti, s akcentom na sve vrste uroloških operacija

operacije
prostate

Hirurgija Dr Đoković se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti prostate, s akcentom na operacije prostate.

operacije
bubrega

Hirurgija Dr Đoković posebnu pažnju posvećuje pravovremenoj dijagnostici i lečenju bolesti bubrega.