Kila, hernia, bruh?

by | 14.10.2019

Sve su ovo nazivi za jedno hirurško oboljenje. Ovo hirurško oboljenje nastaje kada dodje do slabljenja prednjeg trbušnog zida a najčešće na mestima koja su inače slabe tačke prednjeg trušnog zida. Slabe tačke prednjeg trušnog zida su prepone, pupak, srednja linija trbuha i mesta na kojima je prethodno radjena neka operacija.

U preponama nastaju preponske tj ingvinalne i bedrene ili femoralne kile. U pupku nastaju pupčane a ostale kile prenjeg trbušnog zida vodimokao ventralne.

Preponske ili ingvinalne kile

Preponske ili ingvinalne kile nastaju u preponskom kanalu. Mogu biti direktne ili indirektne. Direktne kile su locirane uvek u preponama a indirektne najčešće sidju u skrotum ako duže traju i njih nazivamo ingvinoskrotalne hernije. Klinička slika ingvinalnih kila: Pacijent u početku oseća nelagodnost u preponama i bolove pri naprezanju. Ne mora imati otok. Kasnije pacijet ima bol i otok ispod koze. Taj otok sto je najvaznije za dijagnozu ove bolesti se na napor povećava ,a u ležećem položaju spada i nestaje. Čak i kada u lečećem položaju pacijent napinje svoj stomak otok u preponi se pojav ljuje i nakon prestanka napona nestaje. Nekada pacijent i ne mora imati otok , dovoljan je bol a hirurg kada ga pregleda postupkom koji se zove antriranje moze da napipa početnu herniju.Ove početne kile su karakteristične za sportiste. Oni nemaju otok u nemaju ispadanje kroz kanal ali iskusan hirurg moze na osnovu pregleda da dijagnostikuje herniju koja se u narodu zove fudbalerska prepona. Zato fubdbaleri i ostali sportisti ne govore da su operisali kilu nego da su operisali prepone.

Femoralne ili bedrene kile ili hernije

Femoralne ili bedrene kile ili hernije nastaju u blizini preponskog kanala ali tu se otvor kile nalazi u femoralnom predelu. Teško ih neiskusni doktori razlikuju od preponskih hernija. Češće su kod žena nego kod muškaraca a to je zbog položaja karlice koja je kod žena drugačija.Čak i neki hirurzi mogu pomešati ove dve kile. Najčešće femoralna kila ide u nogu a ingvinalna ka medjunozju.

Pupčana kila ili hernija

Nastaje u pupku a kada se uveća moze zahvatiti i ceo pupak a i okolinu te se ne može zaključiti zasigurno gde je nastala.Mogu biti male ili pak izuzetno velike čak i preko 20 cm u prečniku.

Kile bele linije

Kile bele linije nastaju na srednjoj liniji pupka a najčešće na mestima gde krvni sudovi probijaju belu liniju. U početku su uvek male a mogu imati veliku zapreminu ako se ne operišu na vreme.

Incizione ili postoperativne kile

Incizione ili postoperativne kile nastaju na mestima prethodnih rezova. Najčešće nakon operacije žučne kesice, materice, slepog creva i drugih operacija. Mogu imati ogromnu veličinu. Veličina moze biti i zapremine fudbalske lopte i veća.

Operacija kile

Operacija je jedini način lečenja kila. Pojasevi i drugi vidovi lečenja kila nisu način i ne mogu pomoći obolelima od ove isključivo hirurške bolesti.

Operacije se rade generalno na dva načina: klasično i laparoskopski.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *