BOLESTI I OPERACIJE KUKA

Hirurgija Dr Đoković omogućava pacijentima sa bolestima kuka da u kratkom roku obave ortopedski pregled, svu potrebnu dijagnostiku i da putem artroskopije ili minimalno invanzivne operacije kuka poboljšaju kvalitet života.

centar za kile

centar za hemoroide

operacija želuca

operacije debelog creva

operacija jetre

operacije pankreasa

operacija vena

upala slepog creva

bolesti i operacije štitne žlezde

akutna upala žučne kese

barijatrijska hirurgija

plastična hirurgija

povećanje grudi

podizanje grudi – mastopeksija

liposukcija

abdominoplastika

korekcija nosa

popunjavanje bora i usana

korekcija klempavih ušiju

operacija gornjih i donjih kapaka

mikrohirurgija

centar za onkologiju

bolesti i operacije kuka

bolesti i operacije kolena

artroskopija

bolesti i operacije mokraćne bešike

bolesti i operacije prostate

bolesti i operacije bubrega

dijagnostičke metode

hirudoterapija

podologija

kućne posete

naltrekson implant

estetska dermatologija

plastična i rekonstruktivna hirurgija

dermatohirurgija

urasla dlaka

BOLESTI KUKA

Kuk je najveći i najstabilniji zglob u telu koji omogućava veliki broj pokreta tela. Kuk se nalazi između karlične kosti i gornjeg dela butne kosti. Da bi zadržao svoju složenu funkciju kuk treba da ima očuvan dobar anatomski odnos svih zglobnih površina. Bol u kuku se najčešće javlja zbog upale zgloba kuka, artroze kuka, preloma kuka, ali i iz drugih razloga kao što su upala pripoja srednjeg glutealnog mišića, trohanteričnog burzitisa, ishioglutealne burze, zbog preponke kile ili uvećanih preponskih limfnih žlezda. Posebnu pažnju ćemo posvetiti artrozi kuka, prelomu kuka, kao i savremenom operativnom lečenju.

ARTROZA KUKA

Koksartroza ili artroza kuka je nepovratna degenarativna bolest koja se odlikuje razaranjem zglobne hrskavice i hipertrofijom kosti. Primarna koksartroza nastaje na nepromenjenom zglobu kuka, dok se sekundarna pojavljuje kod poremećene biomehanike izazvane povredom. Bolest se najčešće javlja oko pedesete godine, najpre kod žena, a kasnije kod oba pola. Prema statistici čak 70% osoba starijih od 70 godina ima koksarstrozu koja im smanjuje kvalitet života.

Među faktorima rizika su povrede kuka, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i dugotrajno sedenje. Najpre se javlja mehaničko oštećenje tkiva kuka, a zatim i upala koja se širi do hrskavice. Dolazi do oticanja zglobne hrskavice, zbog povećanja sadržaja vode u njoj i poremećaja kolagena. Tada započinje lučenje pojedinih enzima koji uništavaju hrskavicu stvarajući u njoj pukotine. Uništena hrskavica veoma loše utiče na kosti koje postaju sklerotične. U poslednjoj fazi bolesti dolazi do oštećenja glave butne kosti, a ukočenje kuka je sve češće, bolnije i duže traje.

SIMPTOMI ARTROZE KUKA

Artroza kuka se prepoznaje po izraženom tupom bolu u predelu kuka i cele noge, kao i bolu u predelu prepona. Pacijenti imaju problema pri dužem stajanju ili dugom hodu, naročito po neravnom terenu i uz stepenice. Hod na kraju postaje nepravilan čak i kada se ide po ravnoj površini zbog narušene statike. Kuk vremenom postaje ukočen nakon dužeg perioda mirovanja i sve je više dominantna ograničenost pokreta. Povremeno osoba može imati osećaj krckanja, preskakanja, a kasnije i struganja u kuku. Veliki broj pacijenata sa jednostranom ili obostranom artrozom kuka ima degenerativne promene i na lumbalnom delu kičme. Bol može da se proširi na koleno i područje oko kolena. Pacijenti sa koksartrozom imaju izražene bolove pri ustajanju iz kreveta i pri saginjanju. Sve tegobe se povećavaju pri izlaganju hladnoći i tokom vremenskih promena.

Koksartroza se utvrđuje rendgenskim snimanjem ili ultrazvukom kukova na kojem se uočavaju promene na hrskavici i kostima, kao i pojava osteofita. U nekim slučajevima je potrebno uraditi snimanje magnetnom rezonancom da bi se utvrdila raširenost bolesti.

Lečenje artroze kuka je najpre konzervativno, lekovima i dodacima glukozamin – sulfata. Pojedini lekovi se daju direktno u kuk intraartikularno. U ranoj fazi razvoja artroze kuka mogu da se postignu izvesna poboljšanja aplikovanjem hijaluronske kiseline u hrskavicu ili PRP metoda (vlastita plazma obogaćena trombocitima sa faktorima rasta). Fizikalna terapija ima za cilj da poboljša stanje okolnih mišića, smanji njihov spazam i poveća pokretljivost zgloba. Ukoliko konzervativna metoda ne daje dovoljno dobre rezultate primenjuje se operacija kuka (artroskopija kuka i otvorena operacija). U najtežim slučajevima se primenjuje operacija zamene kuka veštačkim.

PRELOM KUKA

Prelomi kuka se najčešće dešavaju kod pacijenata starijih od 60 godina, pri čemu je prelom obično izazvan padom. U posebnom riziku od preloma kuka su starije osobe sa osteoporozom i slabim mišićima, kao i osobe koje godinama koriste kortikosteroide. Povećan rizik od pada imaju osobe sa artritisom i Parkinsonovom bolešću. Prelomi kuka se dešavaju i tokom sportskih aktivnosti kod mlađih osoba ili usled saobraćajnih nesreća. Osim što je izvor bola i oganičenja kretanja, prelom kuka može da ima i vrlo ozbiljne komplikacije u vidu povreda unutrašnjih organa. Prelom se obično dešava na vratu butne kosti ili spoju sa karličnom kosti. Nekada se radi o naprsnuću, a nekada o potpunom prelomu kuka gde su ivice kosti razdvojene.

Osoba sa slomljenim kukom ne može da se osloni na nogu ili ne može uopšte da stoji. Prisutan je jak bol u kuku koji ne prolazi, a u predelu kuka je obično otok i veća modrica. Noga sa strane polomljenog kuka može biti neprirodno izvrnuta.

Dijagnoza preloma kuka se postavlja nakon kliničkog pregleda kod ortopeda, rendgenskog snimanja ili CT snimanja.

Lečenje preloma kuka je uvek operativno. Operacijom preloma kuka se na poseban način zašrafljuju obe strane kosti i one tako srastaju. Nekada se dve strane kosti zašrafljuju na umetnutu metalnu ploču i tako ostaju fiksirane. U nekim slučajevima je potrebno zameniti polomljeni deo kosti veštačkim (implantatom) koji ostaje trajno u telu i omogućava nesmetani rad kuka. Nakon operacije kuka pacijent se obično prvih meseci kreće uz pomagala.

OPERACIJA KUKA

Operacija kuka se izvodi kod preloma kuka, uznapredovalog stadijuma artririsa kuka koje smo pomenuli, ali kod reumatizma, lupusa i određenih metaboličkih poremećaja. Operacija kuka je vrlo složena i zahteva rad veštih i iskusnih hirurga. Obavljaju se uglavnom u opštoj anesteziji, sem kod manjih intervencija gde je moguće koristiti spinalnu ili blok anesteziju. Ove operacije najčešće traju po nekoliko sati. Hirurgija Dr Đoković omogućava svim pacijentima da ne čekaju na operaciju kuka, budući da se čekanjem stvara mogućnost pojave komplikacija.

Pre operacije pacijent treba da obavi pripremu u vidu laboratorijskih analiza, internističkog pregleda sa EKG-om i anesteziološki pregled. Šest do osam sati pre operacije ne treba da se unosi hrana i voda.

Artroplastika ili operacija ugradnje veštačkog kuka je izuzetno efikasna operacija koja drastično popravlja kvalitet života. Implantati nove generacije traju oko dvadeset godina i ne izazivaju alergijske reakcije organizma. Pacijenti nakon ugradnje veštačkog kuka mogu čak i da se bave sportom, budući da je funkcionisanje novog kuka skoro isto kao kod prirodnog kuka. Ova operacija se obavlja kod artroze kuka i kod posledica urođenog lošeg formiranja kuka u ranom periodu života. Implantat koji se ugrađuje može biti cementni, koji se ređe koristi i bescementni koji se ugrađuje u kost, pri čemu kost prorasta kroz nju. Takođe, postoje i implanti kod kojih se jedan deo ugrađuje bez koštanog cementa, a drugi sa. Keramički implantati se ugrađuju samo mladim pacijentima kada je to neophodo nakon trauma. Izbor implantata zavisi od starosti pacijenta.

Operacija se obavlja minimalno invanzivnom metodom sa kratkim rezom kad god je to moguće. U Hirurgiji Dr Đoković se pored operacije ugradnje veštačkog kuka obavlja i revizija, tj. zamena veštačkog kuka kada za to dođe vreme. Savremene operativne tehnike omogućavaju da se pacijenti podižu iz kreveta već jedan dan nakon operacije, a bolnicu napuštaju maksimalno nakon nedelju dana.

ARTROSKOPIJA KUKA

Artroskopija je dijagnostička i terapijska minimalno invanzivna procedura koja se izvodi aparatom artroskopom. Artroskop je aparat u obliku tanke cevi koja na svom vrhu ima sistem sočiva i osvetljenje, što omogućava vizuelizaciju zgloba putem monitora. Artroskopija kuka se izvodi kroz male rezove promera oko pola centimetra, kroz koje se uvodi artroskop i instrumenti. Artroskopijom kuka može da se obavi uklanjanje oštećenje hrskavice ili delovi kosti, uklanjanje promena kod koksartroze (osteofita), uklanjanje dela zglobne ovojnice sinovije kod upale, korekcije oštećenog labuma i korekcije kod manjih preloma i naprsnića.

Oporavak

Nakon operacije ugradnje veštačkog kuka pacijent jednom godišnje treba da ide na kontrole kod ortopeda kako bi se na vreme uočilo eventualno pomeranje implantata i trošenje njegovog materijala. Nakon operacije pacijentu se savetuje odlazak na fizikalnu terapiju. U prvim mesecima nakon ugradnje veštačkog kuka pacijent treba da izbegava uvrtanje noge kod operisanog kuka. Pacijent treba da prilagodi svoj životni i

Za sve informacije o lečenju bolesti kuka pozovite telefone:

+381 11 285 11 25

+381 11 285 22 95

+381 11 405 98 66