Kućne posete

Lekari specijalisti i medicinski tehničari,specijalne hirurške bolnice Hirurgija dr Đoković, u toku radnog vremena a po dogovoru i van radnog vremena obavljaju terenski rad tj vrše preglede i daju terapiju u kućnim uslovima.

Potrebno je da se javite na telefone bolnice i da zakažete svoj termin i naše osoblje će doći do vas.

Osim pregleda lekara specijalista u kućnim uslovima je moguće davati infuzije, transfuzije, menjati katetere, primati injekcije i sl. U prilici smo i da organizujemo lečenje i medicinski nadzor 24 časa dnevno u kućnim uslovima.

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA

Hirurgija Dr Đoković