BOLESTI I OPERACIJE jetre

Jetra je veliki, vitalni organ koji ima odlične sposobnosti regeneracije. Upravo poslednja osobina često olakšava lečenje njenih bolesti poput ciroze jetre i karcinoma jetre, kada je neophodno odstraniti njen deo. Hirurgija Dr Đoković primenjuje savremene tehnike operacija jetre u savršeno tehnički opremljenim hirurškim salama, što značajno utiče na konačan ishod bolesti. Lečenje bolesti jetre izvodi multidisciplinarni tim lekara, vrsnih stručnjaka u svojoj oblasti, koji imaju višegodišnje iskustvo.

centar za kile

centar za hemoroide

operacija želuca

operacije debelog creva

operacija jetre

operacije pankreasa

operacija vena

upala slepog creva

bolesti i operacije štitne žlezde

akutna upala žučne kese

barijatrijska hirurgija

plastična hirurgija

povećanje grudi

podizanje grudi – mastopeksija

liposukcija

abdominoplastika

korekcija nosa

popunjavanje bora i usana

korekcija klempavih ušiju

operacija gornjih i donjih kapaka

mikrohirurgija

centar za onkologiju

bolesti i operacije kuka

bolesti i operacije kolena

artroskopija

bolesti i operacije mokraćne bešike

bolesti i operacije prostate

bolesti i operacije bubrega

dijagnostičke metode

hirudoterapija

podologija

kućne posete

naltrekson implant

estetska dermatologija

plastična i rekonstruktivna hirurgija

dermatohirurgija

urasla dlaka

BOLESTI JETRE

Jetra je prožeta krvnim sudovima i ima dvostruki krvotok, jedan koji dovodi vensku krv iz creva i slezine i drugi koji dovodi u jetru arterijsku krv. Ima centralnu ulogu u metabolizmu tela tako što stvara žuč, reguliše glikemiju, sintezu lipida i lučenje plazminih lipoproteina, reguliše stvaranje uree, faktora koagulacije, albumina u krvi, brojnih enzima i proteina. Jetra omogućava detoksikaciju organizma i izbacivanje svih štetnih suspstanci. Zato se s pravom naziva glavnom laboratorijom organizma. Bolesti jetre se uglavnom razvijaju sporo i imaju slične simptome. Iako bolesti jetre ima dosta, akcenat ćemo staviti na cirozu jetre i karcinom jetre jer najčešće muče naše pacijente.

CIROZA JETRE

Ciroza jetre je bolest u kojoj se zdrave ćelije jetre (zdravo tkivo) zamenjuju fibroznim i stvaraju se tzv. fibrozni ožiljci. Bolest se uglavnom vrlo sporo razvija i obolela osoba je teško uočava sve dok ne dođe do drastičnog pogoršanja. Kako se zdravo tkivo zamenjuje fibroznim, jetra sve manje može da vrši svoju važnu ulogu i javlja se veći broj komplikacija. U nekim slučajevima se javlja i karcinom jetre.

Među faktorima koji utiču na pojavu ciroze jetre posebno se ističe preterana upotreba alkohola (alkoholna ciroza jetre). Od važnosti su još dijabetes, hepatitis B i C, autoimuni hepatitis, Vilsonova bolest, upale i ožiljci na jetri, preterana upotreba lekova, poremećaji u krvnim sudovima, masna jetra i gojaznost. Ukoliko se ne leči masna jetra često ume da dovede do ciroze jetre.

SIMPTOMI CIROZE JETRE

U ranom stadijumu ciroza jetre daje slabo primetne simptome koji vremenom postaju drastičniji.

 • Otok nogu
 • Pospanost, zbunjenost, konfuzija
 • Crvenilo na dlanovima
 • Nakupljanje slobodne tečnosti u stomaku
 • Atrofija testisa
 • Hronični umor
 • Pojava povećanih muških grudi (ginekomastija)
 • Žutica
 • Česta pojava modrica
 • Svrab kože
 • Uvećana jetra
 • Tamnija boja urina

Dijagnostika ciroze jetre podrazumeva:

 • Laboratorijske analize krvi (AST, ALT, ALP, albumin, bilirubin, amilaza, alkalna fosfotaza)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Pregled magnetnom rezonancom
 • Biopsiju jetre
 • CT pregled
 • Testovi na hepatitis i na antitela jetrenih ćelija

Lečenje ciroze jetre zavisi od zahvaćenosti jetre cirozom i uzroka bolesti. Ukoliko se radi i o zavisnosti od alkohola, neophodno je prvo rešiti taj problem jer osaba sa crozom mora da prestane da konzumira alkohol. Kod ciroze uzrokovane hepatitisom primenjuju se lekovi za kontrolu bolesti koji se nazivaju interferoni. Mnogi lekovi i dijetetski suplementi mogu usporiti razvoj ciroze i neutralisati pojedine neprijatne simptome bolesti. Često se primenjuju diuretici koji imaju za cilj da olakšaju izlučivanje vode iz organizma zbog mogućeg nakupljanja tečnosti u abdomenu (ascites). Lekovima za površen pritisak se kontroliše dotok krvi u jetru i smanjuje rizik od krvarenja. Kod poslednjeg stadijuma bolesti primenjuje se transplantacija jetre sa preminulog donora ili delom jetre sa živog donora. Preostala očuvana funkcija jetre se kod ciroze određuje pomoću Child Pugh skora i od značaja je kada se planiraju operacije.

KARCINOM JETRE

Karcinom jetre je relativno retko oboljenje koje drastično menja život pacijenta, već od momenta kada se pojave prve sumnje na bolest do suočavanja sa bolešću. Imajući to u vidu ekspertski tim Hirurgije Dr Đoković čini sve da se neprijatnosti za pacijente prilikom dijagnostike i lečenja svedu na minimum. Naglašavamo važnost interdisciplinarnog pristupa u našem Centru za hiruršku onkologiju i nastojimo da u lečenje bude uključen suštinski i sam pacijent, kao i njegova porodica.

Karcinom jetre se najčešće javlja kod osoba koje imaju preko 60 godina i četiri je puta češći kod muškaraca nego kod žena. Karcinomi jetre su hepatocelularni karcinom (90% slučajeva) i angiosarkom. Hepatocelularni karcinomi jetre mogu biti ekspanzivni (nodularni i difuzni) i multifokalni. Laboratorijski nalazi kod karcinoma jetre se često identični sa nalazima kod ciroze jetre. Karcinomu jetre najčešće prethodi ciroza i smatra se glavnim faktorom rizika za pojavu hepatocelularnog karcinoma. Kao i svi drugi faktori, nije dovoljan ni neophodan uslov za pojavu karcinoma jetre. Među faktorima rizika se pominju hepatitis B i C, nealkoholna masna jetra, alkoholizam, hemohromatoza, dijabetes tip II, izloženost alfatoksinu iz hrane, korišćenje anaboličkih steroida i gojaznost. Metastaze se pojavljuju u plućima i limfnim čvorovima. Angiosarkom je redak ali vrlo agresivan vid karcinoma koji ima lošiju prognozu.

METASTAZE U JETRI

Sekundarni karcinom ili metastaze u jetri se pojavljuju usled širenja malignih ćelija iz drugih organa zahvaćenih karcinomom. Obično se radi o malignim ćelijama koje su došle iz debelog creva, pluća ili želuca. Metastaze se leče u zavisnosti od tipa karcinoma, mesta porekla i raširenosti.

SIMPTOMI KARCINOMA JETRE

 • Bolovi ispod desnog rebarnog luka koji se širi prema desnom ramenu
 • Mršavljenje
 • Vidljivo proširene vene na stomaku
 • Gubitak apetita
 • Žutica
 • Krvarenje iz jednjaka

DIJAGNOSTIKA KARCINOMA JETRE

 • Laboratorijske analize krvi (ALT, AST, GGT, AFP, amilaza, bilirubin, alkalna fosfotaza, broj trombocita, protrombinsko vreme)
 • Ultrazvuk jetre (transabdominalni)
 • Endoskopski ultrazvuk jetre
 • CT pregled jetre sa kontrastom
 • Pregled magnetnom rezonancom sa kontrastom
 • Biopsija jetre

LEČENJE

  Lečenje je najpre operativno, kad god je to izvodljivo, a zatim se pristupa drugim, dopunskim terapijama. Operacije jetre su vrlo složene zbog velikog broja krvnih sudova koji prožimaju jetru i mogu da izazovu veća krvarenja. Pri tome koagulacija krvi može da bude narušena kod pacijenata sa cirozom jetre. Zato je neophodno da se ovim operacijama bave isključivo vrlo iskusni opšti hirurzi.

  Pacijenti kod kojih ne postoje uslovi za operaciju karcinoma jetre mogu da se primene terapije koje utiču na uništavanje karcinoma. To su:

  • Kriohirurgija koja podrazumeva zamrzavanje karcinoma tečnim azotom, pri čemu se zamrzavanje obavlja dva puta. Ovu metodu je moguće primeniti i uz operaciju jetre.
  • Radiofrekventna ablacija podrazumeva uništavanje karcinoma strujom visoke frekvencije.
  • Perkutana injekcija etanola predstavlja način uništavanja karcinoznih ćelija ubrizgavanjem alkohola u visokom procentu direktno u karcinom.
  • Transarterijska hemoembolizacija omogućava da se zaustavi dotok krvi u karcinom, dok se u isto vreme aplikuju lekovi koji treba da unište kancerogene ćelije.
  • Sistemska terapija lekovima koji deluju na kinaze (proteinske glasnike) koji su zaduženi za dva procesa rasta tumora (stvaranje novih krvnih sudova koji hrane tumor i nekontrolisano deljenje ćelija), čime se onemogućava širenje i rast karcinoma.
  • Hemoterapija omogućava uništavanje ćelija karcinoma lekovima citostaticima.

   

  OPERACIJA KARCINOMA JETRE

  Operacija primarnog karcinoma jetre (delimična hepatektomija) podrazmeva hirurško uklanjanje dela jetre koji je zahvaćen karcinomom. Ukoliko je tumor manji i u jednom režnju, uklanja se samo tumor i okolno tkivo. Operacija karcinoma jetre može da se obavi ukoliko je jetra očuvala svoju funkciju (ukoliko nije došlo do uznapredovalog stadijuma ciroze jetre) i ukoliko nisu zahvaćeni krvni sudovi. Tokom operacije se uglavnom upotrebljava i ultrazvuk kojim se pronaleze kancerogene promene. Tendencija je da se radi poštedna operacija koja u što većoj meri čuva parenhim jetre.

  Operacija jetre se obavlja u opštoj anesteziji, traje nekoliko sati i uobičajeno je da pacijent posle operacije boravi u bolnici do dve nedelje. Kod operacija jetre javljaju se rizici od postoperativnog krvarenja koje zahteva poseban tretman. Pacijenti će dobiti detaljna obaveštenja o dijetetskom režimu kog treba da se pridržavaju u toku perioda oporavka.

  Kod procene efekta lečenja karcinoma jetre koristi se pregledi CT skenerom i magnetnom rezonancom, analiza nivoa alfa-fetoproteina u krvi, ali i subjektivan osećaj pacijenta.

  Metastaze u jetri se pojavljuju najčešće zbog karcinoma debelog creva i nisu uvek operabilne. Da li će biti pogodne za operaciju zavisi od pozicije metastaza u jetri, njihove veličine i broja. Ukoliko su metastaze raširene po celoj jetri, obično nisu operabilne. Kada jesu, govorimo o složenoj operaciji resekcije jetre koja zahteva vrlo veštu kontrolu krvarenja. Operacija metastaza jetre podrazumeva uklanjanje dela jetre koji je zahvaćen metastazama, što omogućava pacijentu produžavanje života.

  Tokom operacije može da se odstrani veliki deo jetre, čak do dve trećine, a da ostatak jetre nastavi da obavlja svoju funkciju. Jetra se potpuno regeneriše nakon nekoliko godina. Nakon resekcije jetre radi uklanjanja metastaza primenjuje se hemioterapija kako bi se uklonile eventualno zaostale ćelije karcinoma.

  Pored resekcije jetre primenjuje se i laparoskopska metastazektomija koja omogućava minimalnu traumu tkiva i brži oporavak pacijenta.

  Operacije jetre se izvode i kod pojave dobroćudnih tumora kao što je slučaj sa hemangiomima (dobroćudni tumor krvi) i linfangiomima (dobroćudni limfni tumor). Ove operacije nisu posebno zahtevne i teži se primeni laparoskopske metode.

  EKSPERTI HIRURGIJE DR ĐOKOVIĆ

  Za lečenje bolesti jetre u Hirurgiji Dr Đoković su zaduženi vrsni stručnjaci iz Centra za hiruršku onkologiju:

  Dr sc. med. Aleksandar Đoković – spec. opšte hirurgije

  Prim. dr Vladimir Špica

  Prof. dr Bratislav Trifunović

  Prof. dr Darko Mirković

  Spec. opšte hirurgije – onkolog dr Igor Đurišić

  Spec. opšte hirurgije – onkolog dr Predrag Radovanović

  Spec. opšte hirurgije – onkolog dr Miomir Kocić

  Spec. opšte hirurgije – onkolog dr Marko Buta

  Prim. doc. dr sc. med. Boško Milev – spec. opšte hirurgije – onkolog

  Dr sc. med. Stevan Jokić – spec. opšte hirurgije – onkolog

  Za sva pitanja u vezi lečenja bolesti jetre u Hirurgiji Dr Đoković pozovite telefone:

  +381 11 285 11 25

  +381 11 285 22 95

  +381 11 405 98 66